Volkswagen Teramont tại Việt Nam "đại hạ giá" gần 200 triệu đồng

Với chương trình giá mạnh tay này, mẫu xe SUV Volkswagen Teramont tại Việt Nam sẽ giảm giá từ 2,499 tỷ đồng xuống còn 2,31 tỷ đồng.

  • Volkswagen Teramont tai Viet Nam
  • Volkswagen Teramont tai Viet Nam
  • Volkswagen Teramont tai Viet Nam
  • Volkswagen Teramont tai Viet Nam
  • Volkswagen Teramont tai Viet Nam
  • Volkswagen Teramont tai Viet Nam
  • Volkswagen Teramont tai Viet Nam
  • Volkswagen Teramont tai Viet Nam
Thảo Mai