Voyah Passion PHEV 2023 “ăn xăng” chỉ 0,5 lít/100 km, từ 830 triệu đồng

Google News

Mẫu xe sedan Voyah Passion 2023 phiên bản PHEV đã chính thức ra mắt khách hàng cũng như giới truyền thông Trung Quốc với tổng cộng có 2 bản, giá từ 830 triệu đồng.

 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-2
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-3
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-4
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-5
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-6
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-7
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-8
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-9
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-10
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-11
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-12
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-13
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-14
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-15
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-16
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-17
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-18
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-19
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-20
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-21
 • Voyah Passion PHEV 2023 “an xang” chi 0,5 lit/100 km, tu 830 trieu dong-Hinh-22
Thanh Nguyễn