“Xe Dơi” Tumbler động cơ Toyota V8 tìm chủ với giá 9 tỷ đồng

Bản sao “Xe Dơi” Tumbler động cơ Toyota V8 này trông còn rất mới và có vẻ có chất lượng chế tạo tốt. Hiện nó đang được chào bán với giá 9 tỷ đồng.

  • “Xe Doi” Tumbler dong co Toyota V8 tim chu voi gia 9 ty dong
  • “Xe Doi” Tumbler dong co Toyota V8 tim chu voi gia 9 ty dong-Hinh-2
  • “Xe Doi” Tumbler dong co Toyota V8 tim chu voi gia 9 ty dong-Hinh-3
  • “Xe Doi” Tumbler dong co Toyota V8 tim chu voi gia 9 ty dong-Hinh-4
  • “Xe Doi” Tumbler dong co Toyota V8 tim chu voi gia 9 ty dong-Hinh-5
  • “Xe Doi” Tumbler dong co Toyota V8 tim chu voi gia 9 ty dong-Hinh-6
  • “Xe Doi” Tumbler dong co Toyota V8 tim chu voi gia 9 ty dong-Hinh-7
Thanh Nguyễn