Xe máy Yamaha PG-1 tại Việt Nam vừa ra mắt đã “loạn giá”

Google News

Tại Việt Nam, Yamaha PG-1 2024 có giá 31 triệu đồng (đã kèm thuế GTGT 10%). Tuy nhiên, do tình trạng khan hàng nên mẫu xe này đang có sự chênh lệch giá bán ở một số đại lý.

  • Xe may Yamaha PG-1 tai Viet Nam vua ra mat da “loan gia”
  • Xe may Yamaha PG-1 tai Viet Nam vua ra mat da “loan gia”-Hinh-2
  • Xe may Yamaha PG-1 tai Viet Nam vua ra mat da “loan gia”-Hinh-3
  • Xe may Yamaha PG-1 tai Viet Nam vua ra mat da “loan gia”-Hinh-4
  • Xe may Yamaha PG-1 tai Viet Nam vua ra mat da “loan gia”-Hinh-5
  • Xe may Yamaha PG-1 tai Viet Nam vua ra mat da “loan gia”-Hinh-6
  • Xe may Yamaha PG-1 tai Viet Nam vua ra mat da “loan gia”-Hinh-7
  • Xe may Yamaha PG-1 tai Viet Nam vua ra mat da “loan gia”-Hinh-8
  • Xe may Yamaha PG-1 tai Viet Nam vua ra mat da “loan gia”-Hinh-9
Thảo Mai