Xe sang Audi A1 dùng 7 năm bán 550 triệu tại VN

Hiện một chiếc Audi A1 đời 2010 giá chỉ 550 triệu, thế nhưng tổng số tiền khách hàng chi ra để sử dụng lên tới 572,8 triệu.

  • Xe sang Audi A1 dung 7 nam ban 550 trieu tai VN
  • Xe sang Audi A1 dung 7 nam ban 550 trieu tai VN-Hinh-2
  • Xe sang Audi A1 dung 7 nam ban 550 trieu tai VN-Hinh-3
  • Xe sang Audi A1 dung 7 nam ban 550 trieu tai VN-Hinh-4
  • Xe sang Audi A1 dung 7 nam ban 550 trieu tai VN-Hinh-5
  • Xe sang Audi A1 dung 7 nam ban 550 trieu tai VN-Hinh-6
  • Xe sang Audi A1 dung 7 nam ban 550 trieu tai VN-Hinh-7
  • Xe sang Audi A1 dung 7 nam ban 550 trieu tai VN-Hinh-8
  • Xe sang Audi A1 dung 7 nam ban 550 trieu tai VN-Hinh-9
  • Xe sang Audi A1 dung 7 nam ban 550 trieu tai VN-Hinh-10
Thảo Mai