Xiaomi SU7 chạy điện của Trung Quốc chỉ cần 76 giây để hoàn thiện

Google News

Với công nghệ tự động hóa được triển khai ở nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất, nhà máy Xiaomi có thể cho ra lò 40 xe điện Xiaomi SU7 mỗi giờ đồng hồ.

 • Xiaomi SU7 chay dien cua Trung Quoc chi can 76 giay de hoan thien
 • Xiaomi SU7 chay dien cua Trung Quoc chi can 76 giay de hoan thien-Hinh-2
 • Xiaomi SU7 chay dien cua Trung Quoc chi can 76 giay de hoan thien-Hinh-3
 • Xiaomi SU7 chay dien cua Trung Quoc chi can 76 giay de hoan thien-Hinh-4
 • Xiaomi SU7 chay dien cua Trung Quoc chi can 76 giay de hoan thien-Hinh-5
 • Xiaomi SU7 chay dien cua Trung Quoc chi can 76 giay de hoan thien-Hinh-6
 • Xiaomi SU7 chay dien cua Trung Quoc chi can 76 giay de hoan thien-Hinh-7
 • Xiaomi SU7 chay dien cua Trung Quoc chi can 76 giay de hoan thien-Hinh-8
 • Xiaomi SU7 chay dien cua Trung Quoc chi can 76 giay de hoan thien-Hinh-9
 • Xiaomi SU7 chay dien cua Trung Quoc chi can 76 giay de hoan thien-Hinh-10
 • Xiaomi SU7 chay dien cua Trung Quoc chi can 76 giay de hoan thien-Hinh-11
 • Xiaomi SU7 chay dien cua Trung Quoc chi can 76 giay de hoan thien-Hinh-12
 • Xiaomi SU7 chay dien cua Trung Quoc chi can 76 giay de hoan thien-Hinh-13
Nguyễn Chung