Xpeng M03 từ 651 triệu đồng sang như xe Anh, công nghệ như Đức

Google News

Mọi thông tin chi tiết về Xpeng M03 đã được Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT) Trung Quốc tiết lộ, giúp nhiều người có cái nhìn rõ ràng hơn về chiếc xe điện mới của Xpeng.

  • Xpeng M03 tu 651 trieu dong sang nhu xe Anh, cong nghe nhu Duc
  • Xpeng M03 tu 651 trieu dong sang nhu xe Anh, cong nghe nhu Duc-Hinh-2
  • Xpeng M03 tu 651 trieu dong sang nhu xe Anh, cong nghe nhu Duc-Hinh-3
  • Xpeng M03 tu 651 trieu dong sang nhu xe Anh, cong nghe nhu Duc-Hinh-4
  • Xpeng M03 tu 651 trieu dong sang nhu xe Anh, cong nghe nhu Duc-Hinh-5
  • Xpeng M03 tu 651 trieu dong sang nhu xe Anh, cong nghe nhu Duc-Hinh-6
  • Xpeng M03 tu 651 trieu dong sang nhu xe Anh, cong nghe nhu Duc-Hinh-7
  • Xpeng M03 tu 651 trieu dong sang nhu xe Anh, cong nghe nhu Duc-Hinh-8
  • Xpeng M03 tu 651 trieu dong sang nhu xe Anh, cong nghe nhu Duc-Hinh-9
Nguyễn Chung