Hình ảnh lực lượng Hải quân cách mạng: Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Theo TTXVN/Vietnam+ -

Đến nay, Quân chủng Hải quân đã có đủ 5 thành phần lực lượng: tàu mặt nước, tàu ngầm; pháo binh-tên lửa bờ; không quân hải quân; hải quân đánh bộ, đặc công hải quân, lực lượng phòng thủ đảo.

 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-2
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-3
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-4
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-5
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-6
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-7
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-8
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-9
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-10
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-11
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-12
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-13
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-14
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-15
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-16
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-17
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-18
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-19
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-20
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-21
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-22
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-23
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-24
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-25
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-26
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-27
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-28
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-29
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-30
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-31
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-32
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-33
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-34
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-35
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-36
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-37
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-38
 • Hinh anh luc luong Hai quan cach mang: Chinh quy, tinh nhue, hien dai-Hinh-39