Ngắm cảnh tuần dương hạm Rạng Đông trở về sông Neva

(Kiến Thức) - Sau thời gian dài sửa chữa, tuần dương hạm Rạng Đông đã được kéo về bến đậu của nó tại sông Neva, St Petersburg.

  • Ngam canh tuan duong ham Rang Dong tro ve song Neva
  • Ngam canh tuan duong ham Rang Dong tro ve song Neva-Hinh-2
  • Ngam canh tuan duong ham Rang Dong tro ve song Neva-Hinh-3
  • Ngam canh tuan duong ham Rang Dong tro ve song Neva-Hinh-4
  • Ngam canh tuan duong ham Rang Dong tro ve song Neva-Hinh-5
  • Ngam canh tuan duong ham Rang Dong tro ve song Neva-Hinh-6
  • Ngam canh tuan duong ham Rang Dong tro ve song Neva-Hinh-7
  • Ngam canh tuan duong ham Rang Dong tro ve song Neva-Hinh-8
  • Ngam canh tuan duong ham Rang Dong tro ve song Neva-Hinh-9
Trà Khánh