"Voi sắt" T-54 Việt Nam rời "viện" X32 thế nào?

Cùng theo dõi cảnh đưa xe tăng T-54 rời "bệnh viện" - xưởng X32, Binh chủng Tăng - Thiết giáp về các đơn vị huấn luyện, chiến đấu.

Theo Trường Hải/QĐND