10 vũ khí lừng danh, "chỗ dựa vững chắc" của đặc nhiệm Nga

Theo Infonet -

Đặc nhiệm là bộ phận tinh nhuệ và bí mật nhất. Vũ khí chủ yếu của đặc nhiệm là tiểu liên, súng trường bắn tỉa.

  • 10 vu khi lung danh,
  • 10 vu khi lung danh,
  • 10 vu khi lung danh,
  • 10 vu khi lung danh,
  • 10 vu khi lung danh,
  • 10 vu khi lung danh,
  • 10 vu khi lung danh,
  • 10 vu khi lung danh,
  • 10 vu khi lung danh,
  • 10 vu khi lung danh,