14 máy bay Ukraine bị bắn hạ; không quân Kiev sắp "tuyệt chủng"

Trên chiến trường Ukraine, 14 máy bay của Quân đội Ukraine bị Nga bắn rơi. Quân đội Ukraine phản công vào Lugansk.

 • 14 may bay Ukraine bi ban ha; khong quan Kiev sap
 • 14 may bay Ukraine bi ban ha; khong quan Kiev sap
 • 14 may bay Ukraine bi ban ha; khong quan Kiev sap
 • 14 may bay Ukraine bi ban ha; khong quan Kiev sap
 • 14 may bay Ukraine bi ban ha; khong quan Kiev sap
 • 14 may bay Ukraine bi ban ha; khong quan Kiev sap
 • 14 may bay Ukraine bi ban ha; khong quan Kiev sap
 • 14 may bay Ukraine bi ban ha; khong quan Kiev sap
 • 14 may bay Ukraine bi ban ha; khong quan Kiev sap
 • 14 may bay Ukraine bi ban ha; khong quan Kiev sap
 • 14 may bay Ukraine bi ban ha; khong quan Kiev sap
 • 14 may bay Ukraine bi ban ha; khong quan Kiev sap
 • 14 may bay Ukraine bi ban ha; khong quan Kiev sap
 • 14 may bay Ukraine bi ban ha; khong quan Kiev sap
 • 14 may bay Ukraine bi ban ha; khong quan Kiev sap
Tiến Minh