30 lính Ukraine cầm cự trước 200 lính Nga trong 10 giờ

Google News

Quân Ukraine chiến đấu ở Bakhmut đang ở tình thế nguy cấp, khi chiến đấu mà không có hỏa lực mạnh hỗ trợ; trong khi đó, quân Nga đã chiếm 1/3 thành phố và khép chặt vòng vây.

 • 30 linh Ukraine cam cu truoc 200 linh Nga trong 10 gio
 • 30 linh Ukraine cam cu truoc 200 linh Nga trong 10 gio-Hinh-2
 • 30 linh Ukraine cam cu truoc 200 linh Nga trong 10 gio-Hinh-3
 • 30 linh Ukraine cam cu truoc 200 linh Nga trong 10 gio-Hinh-4
 • 30 linh Ukraine cam cu truoc 200 linh Nga trong 10 gio-Hinh-5
 • 30 linh Ukraine cam cu truoc 200 linh Nga trong 10 gio-Hinh-6
 • 30 linh Ukraine cam cu truoc 200 linh Nga trong 10 gio-Hinh-7
 • 30 linh Ukraine cam cu truoc 200 linh Nga trong 10 gio-Hinh-8
 • 30 linh Ukraine cam cu truoc 200 linh Nga trong 10 gio-Hinh-9
 • 30 linh Ukraine cam cu truoc 200 linh Nga trong 10 gio-Hinh-10
 • 30 linh Ukraine cam cu truoc 200 linh Nga trong 10 gio-Hinh-11
 • 30 linh Ukraine cam cu truoc 200 linh Nga trong 10 gio-Hinh-12
 • 30 linh Ukraine cam cu truoc 200 linh Nga trong 10 gio-Hinh-13
 • 30 linh Ukraine cam cu truoc 200 linh Nga trong 10 gio-Hinh-14
 • 30 linh Ukraine cam cu truoc 200 linh Nga trong 10 gio-Hinh-15
Tiến Minh