5 nước có tạo đạn pháo tăng tốt nhất, bắn trúng là phải xuyên!

Các chuyên gia của tạp chí The National Interest đã liệt kê những quốc gia sản xuất đạn cho xe tăng tốt nhất trên thế giới. Trong danh sách này bao gồm Nga, Mỹ, Đức, Israel và Trung Quốc.

 • 5 nuoc co tao dan phao tang tot nhat, ban trung la phai xuyen!
 • 5 nuoc co tao dan phao tang tot nhat, ban trung la phai xuyen!-Hinh-2
 • 5 nuoc co tao dan phao tang tot nhat, ban trung la phai xuyen!-Hinh-3
 • 5 nuoc co tao dan phao tang tot nhat, ban trung la phai xuyen!-Hinh-4
 • 5 nuoc co tao dan phao tang tot nhat, ban trung la phai xuyen!-Hinh-5
 • 5 nuoc co tao dan phao tang tot nhat, ban trung la phai xuyen!-Hinh-6
 • 5 nuoc co tao dan phao tang tot nhat, ban trung la phai xuyen!-Hinh-7
 • 5 nuoc co tao dan phao tang tot nhat, ban trung la phai xuyen!-Hinh-8
 • 5 nuoc co tao dan phao tang tot nhat, ban trung la phai xuyen!-Hinh-9
 • 5 nuoc co tao dan phao tang tot nhat, ban trung la phai xuyen!-Hinh-10
 • 5 nuoc co tao dan phao tang tot nhat, ban trung la phai xuyen!-Hinh-11
 • 5 nuoc co tao dan phao tang tot nhat, ban trung la phai xuyen!-Hinh-12
 • 5 nuoc co tao dan phao tang tot nhat, ban trung la phai xuyen!-Hinh-13
 • 5 nuoc co tao dan phao tang tot nhat, ban trung la phai xuyen!-Hinh-14
 • 5 nuoc co tao dan phao tang tot nhat, ban trung la phai xuyen!-Hinh-15
 • 5 nuoc co tao dan phao tang tot nhat, ban trung la phai xuyen!-Hinh-16
 • 5 nuoc co tao dan phao tang tot nhat, ban trung la phai xuyen!-Hinh-17
 • 5 nuoc co tao dan phao tang tot nhat, ban trung la phai xuyen!-Hinh-18
 • 5 nuoc co tao dan phao tang tot nhat, ban trung la phai xuyen!-Hinh-19
Tiến Minh