5 quốc gia sản xuất súng trường tấn công AK-47 tệ nhất

Tính đến nay, trên toàn thế giới, mẫu súng trường tiến công AK-47 đã cán mốc 100 triệu khẩu; nhưng số súng AK-47 “xịn” do Liên Xô, quê hương của khẩu AK sản xuất, chỉ chiếm 1/3; còn lại là các quốc gia khác.

 • 5 quoc gia san xuat sung truong tan cong AK-47 te nhat
 • 5 quoc gia san xuat sung truong tan cong AK-47 te nhat-Hinh-2
 • 5 quoc gia san xuat sung truong tan cong AK-47 te nhat-Hinh-3
 • 5 quoc gia san xuat sung truong tan cong AK-47 te nhat-Hinh-4
 • 5 quoc gia san xuat sung truong tan cong AK-47 te nhat-Hinh-5
 • 5 quoc gia san xuat sung truong tan cong AK-47 te nhat-Hinh-6
 • 5 quoc gia san xuat sung truong tan cong AK-47 te nhat-Hinh-7
 • 5 quoc gia san xuat sung truong tan cong AK-47 te nhat-Hinh-8
 • 5 quoc gia san xuat sung truong tan cong AK-47 te nhat-Hinh-9
 • 5 quoc gia san xuat sung truong tan cong AK-47 te nhat-Hinh-10
 • 5 quoc gia san xuat sung truong tan cong AK-47 te nhat-Hinh-11
 • 5 quoc gia san xuat sung truong tan cong AK-47 te nhat-Hinh-12
 • 5 quoc gia san xuat sung truong tan cong AK-47 te nhat-Hinh-13
 • 5 quoc gia san xuat sung truong tan cong AK-47 te nhat-Hinh-14
 • 5 quoc gia san xuat sung truong tan cong AK-47 te nhat-Hinh-15
 • 5 quoc gia san xuat sung truong tan cong AK-47 te nhat-Hinh-16
 • 5 quoc gia san xuat sung truong tan cong AK-47 te nhat-Hinh-17
 • 5 quoc gia san xuat sung truong tan cong AK-47 te nhat-Hinh-18
Tiến Minh