5 tiêm kích tốt nhất của Nga thuộc thế hệ 4 ++ và 5 hiện nay

Một trong những lực lượng không quân hiện đại nhất trên thế giới hiện nay là Nga và hiện tại, lực lượng này đang sở hữu cho mình những tiêm kích tốt nhất thế giới thuộc cả thế hệ 4++, lẫn thế hệ 5 đời mới nhất.

 • 5 tiem kich tot nhat cua Nga thuoc the he 4 ++ va 5 hien nay
 • 5 tiem kich tot nhat cua Nga thuoc the he 4 ++ va 5 hien nay-Hinh-2
 • 5 tiem kich tot nhat cua Nga thuoc the he 4 ++ va 5 hien nay-Hinh-3
 • 5 tiem kich tot nhat cua Nga thuoc the he 4 ++ va 5 hien nay-Hinh-4
 • 5 tiem kich tot nhat cua Nga thuoc the he 4 ++ va 5 hien nay-Hinh-5
 • 5 tiem kich tot nhat cua Nga thuoc the he 4 ++ va 5 hien nay-Hinh-6
 • 5 tiem kich tot nhat cua Nga thuoc the he 4 ++ va 5 hien nay-Hinh-7
 • 5 tiem kich tot nhat cua Nga thuoc the he 4 ++ va 5 hien nay-Hinh-8
 • 5 tiem kich tot nhat cua Nga thuoc the he 4 ++ va 5 hien nay-Hinh-9
 • 5 tiem kich tot nhat cua Nga thuoc the he 4 ++ va 5 hien nay-Hinh-10
 • 5 tiem kich tot nhat cua Nga thuoc the he 4 ++ va 5 hien nay-Hinh-11
 • 5 tiem kich tot nhat cua Nga thuoc the he 4 ++ va 5 hien nay-Hinh-12
 • 5 tiem kich tot nhat cua Nga thuoc the he 4 ++ va 5 hien nay-Hinh-13
 • 5 tiem kich tot nhat cua Nga thuoc the he 4 ++ va 5 hien nay-Hinh-14
 • 5 tiem kich tot nhat cua Nga thuoc the he 4 ++ va 5 hien nay-Hinh-15
 • 5 tiem kich tot nhat cua Nga thuoc the he 4 ++ va 5 hien nay-Hinh-16
Tiến Minh