75% linh kiện của Mỹ được tìm thấy trong tên lửa Triều Tiên

Google News

CAR của Anh đã công bố thông tin cho biết, tên lửa Triều Tiên mà Nga sử dụng có 75% linh kiện từ Mỹ; trong khi đó, Ukraine mất chiếc xe công binh phá mìn M1150 do Mỹ viện trợ, thuộc loại hiện đại nhất thế giới.

 • 75% linh kien cua My duoc tim thay trong ten lua Trieu Tien
 • 75% linh kien cua My duoc tim thay trong ten lua Trieu Tien-Hinh-2
 • 75% linh kien cua My duoc tim thay trong ten lua Trieu Tien-Hinh-3
 • 75% linh kien cua My duoc tim thay trong ten lua Trieu Tien-Hinh-4
 • 75% linh kien cua My duoc tim thay trong ten lua Trieu Tien-Hinh-5
 • 75% linh kien cua My duoc tim thay trong ten lua Trieu Tien-Hinh-6
 • 75% linh kien cua My duoc tim thay trong ten lua Trieu Tien-Hinh-7
 • 75% linh kien cua My duoc tim thay trong ten lua Trieu Tien-Hinh-8
 • 75% linh kien cua My duoc tim thay trong ten lua Trieu Tien-Hinh-9
 • 75% linh kien cua My duoc tim thay trong ten lua Trieu Tien-Hinh-10
 • 75% linh kien cua My duoc tim thay trong ten lua Trieu Tien-Hinh-11
 • 75% linh kien cua My duoc tim thay trong ten lua Trieu Tien-Hinh-12
 • 75% linh kien cua My duoc tim thay trong ten lua Trieu Tien-Hinh-13
 • 75% linh kien cua My duoc tim thay trong ten lua Trieu Tien-Hinh-14
 • 75% linh kien cua My duoc tim thay trong ten lua Trieu Tien-Hinh-15
 • 75% linh kien cua My duoc tim thay trong ten lua Trieu Tien-Hinh-16
 • 75% linh kien cua My duoc tim thay trong ten lua Trieu Tien-Hinh-17
 • 75% linh kien cua My duoc tim thay trong ten lua Trieu Tien-Hinh-18
 • 75% linh kien cua My duoc tim thay trong ten lua Trieu Tien-Hinh-19
Tiến Minh (Theo Topwar)