Ai Cập chi hơn 2 tỷ USD mua 500 xe tăng T-90MS... Israel kinh sợ

Anh Tú -

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Israel dùng cụm từ "tín hiệu rất đáng báo động" trong các báo cáo, phân tích liên quan đến kế hoạch mua khoảng 500 xe tăng T-90MS của quân đội Ai Cập.

  • Ai Cap chi hon 2 ty USD mua 500 xe tang T-90MS... Israel kinh so
  • Ai Cap chi hon 2 ty USD mua 500 xe tang T-90MS... Israel kinh so-Hinh-2
  • Ai Cap chi hon 2 ty USD mua 500 xe tang T-90MS... Israel kinh so-Hinh-3
  • Ai Cap chi hon 2 ty USD mua 500 xe tang T-90MS... Israel kinh so-Hinh-4
  • Ai Cap chi hon 2 ty USD mua 500 xe tang T-90MS... Israel kinh so-Hinh-5
  • Ai Cap chi hon 2 ty USD mua 500 xe tang T-90MS... Israel kinh so-Hinh-6
  • Ai Cap chi hon 2 ty USD mua 500 xe tang T-90MS... Israel kinh so-Hinh-7
  • Ai Cap chi hon 2 ty USD mua 500 xe tang T-90MS... Israel kinh so-Hinh-8
  • Ai Cap chi hon 2 ty USD mua 500 xe tang T-90MS... Israel kinh so-Hinh-9
  • Ai Cap chi hon 2 ty USD mua 500 xe tang T-90MS... Israel kinh so-Hinh-10