Ai xứng đáng là đối thủ của tuần dương hạm Nakhimov Nga?

Tuần dương hạm Nakhimov của Nga đã quay trở lại biển và sẽ trở thành mối lo ngại lớn nhất của phương Tây trong thời gian tới.

 • Ai xung dang la doi thu cua tuan duong ham Nakhimov Nga?
 • Ai xung dang la doi thu cua tuan duong ham Nakhimov Nga?-Hinh-2
 • Ai xung dang la doi thu cua tuan duong ham Nakhimov Nga?-Hinh-3
 • Ai xung dang la doi thu cua tuan duong ham Nakhimov Nga?-Hinh-4
 • Ai xung dang la doi thu cua tuan duong ham Nakhimov Nga?-Hinh-5
 • Ai xung dang la doi thu cua tuan duong ham Nakhimov Nga?-Hinh-6
 • Ai xung dang la doi thu cua tuan duong ham Nakhimov Nga?-Hinh-7
 • Ai xung dang la doi thu cua tuan duong ham Nakhimov Nga?-Hinh-8
 • Ai xung dang la doi thu cua tuan duong ham Nakhimov Nga?-Hinh-9
 • Ai xung dang la doi thu cua tuan duong ham Nakhimov Nga?-Hinh-10
 • Ai xung dang la doi thu cua tuan duong ham Nakhimov Nga?-Hinh-11
 • Ai xung dang la doi thu cua tuan duong ham Nakhimov Nga?-Hinh-12
 • Ai xung dang la doi thu cua tuan duong ham Nakhimov Nga?-Hinh-13
 • Ai xung dang la doi thu cua tuan duong ham Nakhimov Nga?-Hinh-14
 • Ai xung dang la doi thu cua tuan duong ham Nakhimov Nga?-Hinh-15
 • Ai xung dang la doi thu cua tuan duong ham Nakhimov Nga?-Hinh-16
Tiến Minh