Ấn Độ liên tiếp thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Prithvi-II

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Trong 19 lần phóng thử nghiệm kể từ lần đầu tiên vào năm 1996, tên lửa đạn đạo Prithvi-II của Ấn Độ chỉ có duy nhất một lần thử nghiệm thất bại. Và sao gần 30 năm phát triển Prithvi-II ngày càng mạnh hơn trước.