Ấn Độ mua tàu chiến Mỹ: Ràng buộc đủ đường, một lần "tởn tới già"

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Với một loạt các ràng buộc rất vô lý, Ấn Độ cho tới nay vẫn chưa bao giờ dám... hỏi mua thêm bất cứ một tàu chiến nào từ Mỹ nữa. 

  • An Do mua tau chien My: Rang buoc du duong, mot lan
  • An Do mua tau chien My: Rang buoc du duong, mot lan
  • An Do mua tau chien My: Rang buoc du duong, mot lan
  • An Do mua tau chien My: Rang buoc du duong, mot lan
  • An Do mua tau chien My: Rang buoc du duong, mot lan
  • An Do mua tau chien My: Rang buoc du duong, mot lan
  • An Do mua tau chien My: Rang buoc du duong, mot lan
  • An Do mua tau chien My: Rang buoc du duong, mot lan
  • An Do mua tau chien My: Rang buoc du duong, mot lan
  • An Do mua tau chien My: Rang buoc du duong, mot lan