Ấn Độ sẽ trở thành khách hàng đầu tiên của xe tăng hạng nhẹ Sprut

Được biết, Tập đoàn Rosoboronexport sẽ cùng với mẫu xe tăng lội nước hạng nhẹ Sprut-SDM1 của mình tham gia đấu thầu chuyển giao cho Ấn Độ.

 • An Do se tro thanh khach hang dau tien cua xe tang hang nhe Sprut
 • An Do se tro thanh khach hang dau tien cua xe tang hang nhe Sprut-Hinh-2
 • An Do se tro thanh khach hang dau tien cua xe tang hang nhe Sprut-Hinh-3
 • An Do se tro thanh khach hang dau tien cua xe tang hang nhe Sprut-Hinh-4
 • An Do se tro thanh khach hang dau tien cua xe tang hang nhe Sprut-Hinh-5
 • An Do se tro thanh khach hang dau tien cua xe tang hang nhe Sprut-Hinh-6
 • An Do se tro thanh khach hang dau tien cua xe tang hang nhe Sprut-Hinh-7
 • An Do se tro thanh khach hang dau tien cua xe tang hang nhe Sprut-Hinh-8
 • An Do se tro thanh khach hang dau tien cua xe tang hang nhe Sprut-Hinh-9
 • An Do se tro thanh khach hang dau tien cua xe tang hang nhe Sprut-Hinh-10
 • An Do se tro thanh khach hang dau tien cua xe tang hang nhe Sprut-Hinh-11
 • An Do se tro thanh khach hang dau tien cua xe tang hang nhe Sprut-Hinh-12
 • An Do se tro thanh khach hang dau tien cua xe tang hang nhe Sprut-Hinh-13
 • An Do se tro thanh khach hang dau tien cua xe tang hang nhe Sprut-Hinh-14
 • An Do se tro thanh khach hang dau tien cua xe tang hang nhe Sprut-Hinh-15
 • An Do se tro thanh khach hang dau tien cua xe tang hang nhe Sprut-Hinh-16
 • An Do se tro thanh khach hang dau tien cua xe tang hang nhe Sprut-Hinh-17
 • An Do se tro thanh khach hang dau tien cua xe tang hang nhe Sprut-Hinh-18
Minh Hoàng