Ấn Độ tích hợp BrahMos lên Su-30MKI, liệu có chuyển giao cho nước khác?

Việc Ấn Độ tích hợp tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, lên máy bay chiến đấu chủ lực Su-30 MKI của Không quân nước này, sẽ kết thúc trong khoảng 2-3 năm nữa. Vậy Ấn Độ liệu có chuyển giao công nghệ và vũ khí này ra nước ngoài?

 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?
 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?-Hinh-2
 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?-Hinh-3
 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?-Hinh-4
 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?-Hinh-5
 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?-Hinh-6
 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?-Hinh-7
 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?-Hinh-8
 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?-Hinh-9
 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?-Hinh-10
 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?-Hinh-11
 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?-Hinh-12
 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?-Hinh-13
 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?-Hinh-14
 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?-Hinh-15
 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?-Hinh-16
 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?-Hinh-17
 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?-Hinh-18
 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?-Hinh-19
 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?-Hinh-20
 • An Do tich hop BrahMos len Su-30MKI, lieu co chuyen giao cho nuoc khac?-Hinh-21
Tiến Minh