Ấn Độ trả lại Nga tàu ngầm hạt nhân Schuka-B để nhận về... Yasen-M?

Đang xuất hiện lo ngại rằng sức mạnh Hải quân Ấn Độ nguy cơ suy giảm sau khi họ trả lại Nga tàu ngầm tấn công hạt nhân Chakra II lớp Schuka-B, tuy nhiên thực tế có thể sẽ khác hoàn toàn.

 • An Do tra lai Nga tau ngam hat nhan Schuka-B de nhan ve... Yasen-M?
 • An Do tra lai Nga tau ngam hat nhan Schuka-B de nhan ve... Yasen-M?-Hinh-2
 • An Do tra lai Nga tau ngam hat nhan Schuka-B de nhan ve... Yasen-M?-Hinh-3
 • An Do tra lai Nga tau ngam hat nhan Schuka-B de nhan ve... Yasen-M?-Hinh-4
 • An Do tra lai Nga tau ngam hat nhan Schuka-B de nhan ve... Yasen-M?-Hinh-5
 • An Do tra lai Nga tau ngam hat nhan Schuka-B de nhan ve... Yasen-M?-Hinh-6
 • An Do tra lai Nga tau ngam hat nhan Schuka-B de nhan ve... Yasen-M?-Hinh-7
 • An Do tra lai Nga tau ngam hat nhan Schuka-B de nhan ve... Yasen-M?-Hinh-8
 • An Do tra lai Nga tau ngam hat nhan Schuka-B de nhan ve... Yasen-M?-Hinh-9
 • An Do tra lai Nga tau ngam hat nhan Schuka-B de nhan ve... Yasen-M?-Hinh-10
 • An Do tra lai Nga tau ngam hat nhan Schuka-B de nhan ve... Yasen-M?-Hinh-11
 • An Do tra lai Nga tau ngam hat nhan Schuka-B de nhan ve... Yasen-M?-Hinh-12
 • An Do tra lai Nga tau ngam hat nhan Schuka-B de nhan ve... Yasen-M?-Hinh-13
 • An Do tra lai Nga tau ngam hat nhan Schuka-B de nhan ve... Yasen-M?-Hinh-14
 • An Do tra lai Nga tau ngam hat nhan Schuka-B de nhan ve... Yasen-M?-Hinh-15
 • An Do tra lai Nga tau ngam hat nhan Schuka-B de nhan ve... Yasen-M?-Hinh-16
Theo Bạch Dương/ANTĐ