Ấn Độ vượt mặt Nga, phát triển radar AESA cho Su-30MKI

Trước các đối thủ như Trung Quốc hay Pakistan đang nâng cấp mạnh mẽ lực lượng không quân, điều này không cho phép Ấn Độ chậm chễ trong việc nâng cấp loại chiến đấu cơ chủ lực Su-30MKI của họ.

 • An Do vuot mat Nga, phat trien radar AESA cho Su-30MKI
 • An Do vuot mat Nga, phat trien radar AESA cho Su-30MKI-Hinh-2
 • An Do vuot mat Nga, phat trien radar AESA cho Su-30MKI-Hinh-3
 • An Do vuot mat Nga, phat trien radar AESA cho Su-30MKI-Hinh-4
 • An Do vuot mat Nga, phat trien radar AESA cho Su-30MKI-Hinh-5
 • An Do vuot mat Nga, phat trien radar AESA cho Su-30MKI-Hinh-6
 • An Do vuot mat Nga, phat trien radar AESA cho Su-30MKI-Hinh-7
 • An Do vuot mat Nga, phat trien radar AESA cho Su-30MKI-Hinh-8
 • An Do vuot mat Nga, phat trien radar AESA cho Su-30MKI-Hinh-9
 • An Do vuot mat Nga, phat trien radar AESA cho Su-30MKI-Hinh-10
 • An Do vuot mat Nga, phat trien radar AESA cho Su-30MKI-Hinh-11
 • An Do vuot mat Nga, phat trien radar AESA cho Su-30MKI-Hinh-12
 • An Do vuot mat Nga, phat trien radar AESA cho Su-30MKI-Hinh-13
 • An Do vuot mat Nga, phat trien radar AESA cho Su-30MKI-Hinh-14
 • An Do vuot mat Nga, phat trien radar AESA cho Su-30MKI-Hinh-15
 • An Do vuot mat Nga, phat trien radar AESA cho Su-30MKI-Hinh-16
 • An Do vuot mat Nga, phat trien radar AESA cho Su-30MKI-Hinh-17
 • An Do vuot mat Nga, phat trien radar AESA cho Su-30MKI-Hinh-18
Tiến Minh