Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam và những câu nói để đời

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong 21 vị danh tướng của thế giới trong 25 thế kỷ qua. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thể hiện tài thao lược và trí tuệ của mình qua những câu nói đầy ý nghĩa.

 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-2
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-3
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-4
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-5
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-6
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-7
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-8
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-9
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-10
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-11
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-12
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-13
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-14
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-15
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-16
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-17
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-18
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-19
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-20
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-21
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-22
 • Anh ca cua Quan doi Nhan dan Viet Nam va nhung cau noi de doi-Hinh-23
Trần Trân (tổng hợp)