Anh giải mã tên lửa siêu thanh Zircon mà Nga vừa phóng vào Ukraine

Google News

Tình báo Anh đã nghiên cứu hệ thống tên lửa siêu thanh Zircon của Nga và cho rằng, Nga đang sửa hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển K-300 để phóng tên lửa siêu thanh Zircon, gây thêm nhiều khó khăn cho Ukraine.

 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine
 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine-Hinh-2
 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine-Hinh-3
 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine-Hinh-4
 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine-Hinh-5
 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine-Hinh-6
 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine-Hinh-7
 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine-Hinh-8
 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine-Hinh-9
 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine-Hinh-10
 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine-Hinh-11
 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine-Hinh-12
 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine-Hinh-13
 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine-Hinh-14
 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine-Hinh-15
 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine-Hinh-16
 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine-Hinh-17
 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine-Hinh-18
 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine-Hinh-19
 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine-Hinh-20
 • Anh giai ma ten lua sieu thanh Zircon ma Nga vua phong vao Ukraine-Hinh-21
Tiến Minh (Theo Topwar, Sina)