Ảnh hiếm về đội tuyển Việt Nam tham gia môn thi Cup Biển

Chặng cuối cùng của môn thi Cúp Biển trong khuôn khổ Army Games 2021 đã diễn ra tại Vladivostok và dưới đây là những khoảnh khắc ấn tượng của đội tuyển Việt Nam được tờ Sputnik đăng tải.

 • Anh hiem ve doi tuyen Viet Nam tham gia mon thi Cup Bien
 • Anh hiem ve doi tuyen Viet Nam tham gia mon thi Cup Bien-Hinh-2
 • Anh hiem ve doi tuyen Viet Nam tham gia mon thi Cup Bien-Hinh-3
 • Anh hiem ve doi tuyen Viet Nam tham gia mon thi Cup Bien-Hinh-4
 • Anh hiem ve doi tuyen Viet Nam tham gia mon thi Cup Bien-Hinh-5
 • Anh hiem ve doi tuyen Viet Nam tham gia mon thi Cup Bien-Hinh-6
 • Anh hiem ve doi tuyen Viet Nam tham gia mon thi Cup Bien-Hinh-7
 • Anh hiem ve doi tuyen Viet Nam tham gia mon thi Cup Bien-Hinh-8
 • Anh hiem ve doi tuyen Viet Nam tham gia mon thi Cup Bien-Hinh-9
 • Anh hiem ve doi tuyen Viet Nam tham gia mon thi Cup Bien-Hinh-10
 • Anh hiem ve doi tuyen Viet Nam tham gia mon thi Cup Bien-Hinh-11
 • Anh hiem ve doi tuyen Viet Nam tham gia mon thi Cup Bien-Hinh-12
Trần Trân