Ảnh: Phát xít Đức đã xâm lược Ba Lan, mở đầu Thế chiến 2 ra sao?

Theo Trung Hiếu/VOV.VN -

 Đúng ngày 1/9/1939, phát xít Đức bất ngờ đánh chiếm Ba Lan, chính thức mở màn Thế chiến 2 khốc liệt trong lịch sử loài người.

 • Anh: Phat xit Duc da xam luoc Ba Lan, mo dau The chien 2 ra sao?
 • Anh: Phat xit Duc da xam luoc Ba Lan, mo dau The chien 2 ra sao?-Hinh-2
 • Anh: Phat xit Duc da xam luoc Ba Lan, mo dau The chien 2 ra sao?-Hinh-3
 • Anh: Phat xit Duc da xam luoc Ba Lan, mo dau The chien 2 ra sao?-Hinh-4
 • Anh: Phat xit Duc da xam luoc Ba Lan, mo dau The chien 2 ra sao?-Hinh-5
 • Anh: Phat xit Duc da xam luoc Ba Lan, mo dau The chien 2 ra sao?-Hinh-6
 • Anh: Phat xit Duc da xam luoc Ba Lan, mo dau The chien 2 ra sao?-Hinh-7
 • Anh: Phat xit Duc da xam luoc Ba Lan, mo dau The chien 2 ra sao?-Hinh-8
 • Anh: Phat xit Duc da xam luoc Ba Lan, mo dau The chien 2 ra sao?-Hinh-9
 • Anh: Phat xit Duc da xam luoc Ba Lan, mo dau The chien 2 ra sao?-Hinh-10
 • Anh: Phat xit Duc da xam luoc Ba Lan, mo dau The chien 2 ra sao?-Hinh-11
 • Anh: Phat xit Duc da xam luoc Ba Lan, mo dau The chien 2 ra sao?-Hinh-12
 • Anh: Phat xit Duc da xam luoc Ba Lan, mo dau The chien 2 ra sao?-Hinh-13
 • Anh: Phat xit Duc da xam luoc Ba Lan, mo dau The chien 2 ra sao?-Hinh-14
 • Anh: Phat xit Duc da xam luoc Ba Lan, mo dau The chien 2 ra sao?-Hinh-15