Bằng lòng bán tiêm kích F-35 cho Hy Lạp, Mỹ khiến Thổ Nhĩ Kỳ "phát điên"

Việc Mỹ trừng phạt và không cho phép Thổ Nhĩ Kỳ mua tiêm kích F-35, trong khi đó lại sẵn sàng bán loại chiến cơ tàng hình này cho Hy Lạp đã khiến Ankara "phát điên".

 • Bang long ban tiem kich F-35 cho Hy Lap, My khien Tho Nhi Ky
 • Bang long ban tiem kich F-35 cho Hy Lap, My khien Tho Nhi Ky
 • Bang long ban tiem kich F-35 cho Hy Lap, My khien Tho Nhi Ky
 • Bang long ban tiem kich F-35 cho Hy Lap, My khien Tho Nhi Ky
 • Bang long ban tiem kich F-35 cho Hy Lap, My khien Tho Nhi Ky
 • Bang long ban tiem kich F-35 cho Hy Lap, My khien Tho Nhi Ky
 • Bang long ban tiem kich F-35 cho Hy Lap, My khien Tho Nhi Ky
 • Bang long ban tiem kich F-35 cho Hy Lap, My khien Tho Nhi Ky
 • Bang long ban tiem kich F-35 cho Hy Lap, My khien Tho Nhi Ky
 • Bang long ban tiem kich F-35 cho Hy Lap, My khien Tho Nhi Ky
 • Bang long ban tiem kich F-35 cho Hy Lap, My khien Tho Nhi Ky
 • Bang long ban tiem kich F-35 cho Hy Lap, My khien Tho Nhi Ky
 • Bang long ban tiem kich F-35 cho Hy Lap, My khien Tho Nhi Ky
 • Bang long ban tiem kich F-35 cho Hy Lap, My khien Tho Nhi Ky
Tiến Minh