Báo Anh khen tàu cảnh sát biển lớn nhất Việt Nam

Trà Khánh -

(Kiến Thức) - Theo tạp chí quân sự Jane’s, trước khi được trang bị lớp tàu tuần duyên Legend các tàu Hamilton là lớp tàu tuần tra ven biển cao cấp nhất của Tuần duyên Mỹ.