Báo Nga khen Việt Nam nâng cấp ZSU-23-4 “Shilka” quá thông minh

Pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 tiếp tục được duy trì trong biên chế của hơn 20 quân đội trên thế giới. Một số quốc gia trong số đó đã thành thạo việc nâng cấp phương tiện chiến đấu này, trong đó có Việt Nam.

 • Bao Nga khen Viet Nam nang cap ZSU-23-4 “Shilka” qua thong minh
 • Bao Nga khen Viet Nam nang cap ZSU-23-4 “Shilka” qua thong minh-Hinh-2
 • Bao Nga khen Viet Nam nang cap ZSU-23-4 “Shilka” qua thong minh-Hinh-3
 • Bao Nga khen Viet Nam nang cap ZSU-23-4 “Shilka” qua thong minh-Hinh-4
 • Bao Nga khen Viet Nam nang cap ZSU-23-4 “Shilka” qua thong minh-Hinh-5
 • Bao Nga khen Viet Nam nang cap ZSU-23-4 “Shilka” qua thong minh-Hinh-6
 • Bao Nga khen Viet Nam nang cap ZSU-23-4 “Shilka” qua thong minh-Hinh-7
 • Bao Nga khen Viet Nam nang cap ZSU-23-4 “Shilka” qua thong minh-Hinh-8
 • Bao Nga khen Viet Nam nang cap ZSU-23-4 “Shilka” qua thong minh-Hinh-9
 • Bao Nga khen Viet Nam nang cap ZSU-23-4 “Shilka” qua thong minh-Hinh-10
 • Bao Nga khen Viet Nam nang cap ZSU-23-4 “Shilka” qua thong minh-Hinh-11
 • Bao Nga khen Viet Nam nang cap ZSU-23-4 “Shilka” qua thong minh-Hinh-12
 • Bao Nga khen Viet Nam nang cap ZSU-23-4 “Shilka” qua thong minh-Hinh-13
 • Bao Nga khen Viet Nam nang cap ZSU-23-4 “Shilka” qua thong minh-Hinh-14
 • Bao Nga khen Viet Nam nang cap ZSU-23-4 “Shilka” qua thong minh-Hinh-15
 • Bao Nga khen Viet Nam nang cap ZSU-23-4 “Shilka” qua thong minh-Hinh-16
 • Bao Nga khen Viet Nam nang cap ZSU-23-4 “Shilka” qua thong minh-Hinh-17
Tiến Minh