Báo Nga nhắc lại chiến tích Việt Nam bắn hạ máy bay John McCain

Thiếu tá John McCain (sau này là Thượng nghị sĩ Mỹ 2 lần ra ứng cử Tổng thống) đã phải nhảy dù và rơi xuống hồ Trúc Bạch ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội, sau khi bị quân và dân ta bắn hạ bằng tên lửa S-75.

 • Bao Nga nhac lai chien tich Viet Nam ban ha may bay John McCain-Hinh-19
 • Bao Nga nhac lai chien tich Viet Nam ban ha may bay John McCain-Hinh-20
 • Bao Nga nhac lai chien tich Viet Nam ban ha may bay John McCain-Hinh-21
 • Bao Nga nhac lai chien tich Viet Nam ban ha may bay John McCain-Hinh-22
 • Bao Nga nhac lai chien tich Viet Nam ban ha may bay John McCain-Hinh-23
 • Bao Nga nhac lai chien tich Viet Nam ban ha may bay John McCain-Hinh-24
 • Bao Nga nhac lai chien tich Viet Nam ban ha may bay John McCain-Hinh-25
 • Bao Nga nhac lai chien tich Viet Nam ban ha may bay John McCain-Hinh-26
 • Bao Nga nhac lai chien tich Viet Nam ban ha may bay John McCain-Hinh-27
 • Bao Nga nhac lai chien tich Viet Nam ban ha may bay John McCain-Hinh-28
 • Bao Nga nhac lai chien tich Viet Nam ban ha may bay John McCain-Hinh-29
 • Bao Nga nhac lai chien tich Viet Nam ban ha may bay John McCain-Hinh-30
 • Bao Nga nhac lai chien tich Viet Nam ban ha may bay John McCain-Hinh-31
 • Bao Nga nhac lai chien tich Viet Nam ban ha may bay John McCain-Hinh-32
 • Bao Nga nhac lai chien tich Viet Nam ban ha may bay John McCain-Hinh-33
 • Bao Nga nhac lai chien tich Viet Nam ban ha may bay John McCain-Hinh-34
 • Bao Nga nhac lai chien tich Viet Nam ban ha may bay John McCain-Hinh-35
 • Bao Nga nhac lai chien tich Viet Nam ban ha may bay John McCain-Hinh-36
Thái Hòa