Bật mí thú vị về dòng tiêm kích MiG nổi tiếng của Liên Xô

Thiên An (T.H) -

(Kiến Thức) - Nhắc đến những chiếc tiêm kích MiG nổi tiếng của Liên Xô không thể quên MiG-15, MiG-21 hay MiG-23,...Trong đó, MiG-15 là chiến đấu cơ phản lực đầu tiên của Liên Xô được xuất khẩu ra bên ngoài.