Bất ngờ kế hoạch sử dụng chiến tranh du kích của Mỹ ở Việt Nam

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Trong giai đoạn đầu năm 1970, Lục quân Mỹ dưới sự hỗ trợ và cố vấn của các sĩ quan đặc nhiệm nước này đã tìm cách tiến hành sử dụng chiến tranh du kích chống lại lực lượng Quân Giải phóng.