Bất ngờ linh kiện UAV Lancet: Hầu hết toàn từ Mỹ!

Google News

Các chuyên gia Ukraine đã “mổ” chiếc UAV tự sát Lancet của Nga để xem chip được sản xuất ở đâu, từ đó có biện pháp ngăn chặn; nhưng thật bất ngờ, nước đóng góp lớn nhất UAV Lancet chính lại là Mỹ.

 • Bat ngo linh kien UAV Lancet: Hau het toan tu My!
 • Bat ngo linh kien UAV Lancet: Hau het toan tu My!-Hinh-2
 • Bat ngo linh kien UAV Lancet: Hau het toan tu My!-Hinh-3
 • Bat ngo linh kien UAV Lancet: Hau het toan tu My!-Hinh-4
 • Bat ngo linh kien UAV Lancet: Hau het toan tu My!-Hinh-5
 • Bat ngo linh kien UAV Lancet: Hau het toan tu My!-Hinh-6
 • Bat ngo linh kien UAV Lancet: Hau het toan tu My!-Hinh-7
 • Bat ngo linh kien UAV Lancet: Hau het toan tu My!-Hinh-8
 • Bat ngo linh kien UAV Lancet: Hau het toan tu My!-Hinh-9
 • Bat ngo linh kien UAV Lancet: Hau het toan tu My!-Hinh-10
 • Bat ngo linh kien UAV Lancet: Hau het toan tu My!-Hinh-11
 • Bat ngo linh kien UAV Lancet: Hau het toan tu My!-Hinh-12
 • Bat ngo linh kien UAV Lancet: Hau het toan tu My!-Hinh-13
 • Bat ngo linh kien UAV Lancet: Hau het toan tu My!-Hinh-14
 • Bat ngo linh kien UAV Lancet: Hau het toan tu My!-Hinh-15
 • Bat ngo linh kien UAV Lancet: Hau het toan tu My!-Hinh-16
 • Bat ngo linh kien UAV Lancet: Hau het toan tu My!-Hinh-17
 • Bat ngo linh kien UAV Lancet: Hau het toan tu My!-Hinh-18
 • Bat ngo linh kien UAV Lancet: Hau het toan tu My!-Hinh-19
Tiến Minh (theo BBC, Military Today)