Bất ngờ: Việt Nam tiếp tục sử dụng "huyền thoại tiểu liên" PPSh-41 của Liên Xô?

Khắc Đôn -

(Kiến Thức) - Dù đã ra đời được gần 80 năm tuy nhiên súng tiểu liên PPSh-41 của Liên Xô tới nay vẫn có sức sống mãnh liệt trên khắp thế giới - kể cả ở Việt Nam.

 • Bat ngo: Viet Nam tiep tuc su dung
 • Bat ngo: Viet Nam tiep tuc su dung
 • Bat ngo: Viet Nam tiep tuc su dung
 • Bat ngo: Viet Nam tiep tuc su dung
 • Bat ngo: Viet Nam tiep tuc su dung
 • Bat ngo: Viet Nam tiep tuc su dung
 • Bat ngo: Viet Nam tiep tuc su dung
 • Bat ngo: Viet Nam tiep tuc su dung
 • Bat ngo: Viet Nam tiep tuc su dung
 • Bat ngo: Viet Nam tiep tuc su dung
 • Bat ngo: Viet Nam tiep tuc su dung