Bay tầm siêu cao, UAV Mỹ vẫn bị dân quân bắn hạ

Trà Khánh -

(Kiến Thức) - Với trần bay tối đa có thể đạt tới 15.000m nhưng máy bay không người lái của Mỹ vẫn bị lực lượng dân quân Houthi bắn hạ dễ dàng.

 • Bay tam sieu cao, UAV My van bi dan quan ban ha
 • Bay tam sieu cao, UAV My van bi dan quan ban ha-Hinh-2
 • Bay tam sieu cao, UAV My van bi dan quan ban ha-Hinh-3
 • Bay tam sieu cao, UAV My van bi dan quan ban ha-Hinh-4
 • Bay tam sieu cao, UAV My van bi dan quan ban ha-Hinh-5
 • Bay tam sieu cao, UAV My van bi dan quan ban ha-Hinh-6
 • Bay tam sieu cao, UAV My van bi dan quan ban ha-Hinh-7
 • Bay tam sieu cao, UAV My van bi dan quan ban ha-Hinh-8
 • Bay tam sieu cao, UAV My van bi dan quan ban ha-Hinh-9
 • Bay tam sieu cao, UAV My van bi dan quan ban ha-Hinh-10
 • Bay tam sieu cao, UAV My van bi dan quan ban ha-Hinh-11
 • Bay tam sieu cao, UAV My van bi dan quan ban ha-Hinh-12