Belarus tiếp nhận lô xe chiến đấu BTR-82A mới cứng từ Nga!

Mới đây, một lô các thiết giáp chiến đấu BTR-82A cùng các xe chỉ huy BTR-80K và cả các xe bọc thép BMM đã được chuyển giao đến Belarus.

 • Belarus tiep nhan lo xe chien dau BTR-82A moi cung tu Nga!
 • Belarus tiep nhan lo xe chien dau BTR-82A moi cung tu Nga!-Hinh-2
 • Belarus tiep nhan lo xe chien dau BTR-82A moi cung tu Nga!-Hinh-3
 • Belarus tiep nhan lo xe chien dau BTR-82A moi cung tu Nga!-Hinh-4
 • Belarus tiep nhan lo xe chien dau BTR-82A moi cung tu Nga!-Hinh-5
 • Belarus tiep nhan lo xe chien dau BTR-82A moi cung tu Nga!-Hinh-6
 • Belarus tiep nhan lo xe chien dau BTR-82A moi cung tu Nga!-Hinh-7
 • Belarus tiep nhan lo xe chien dau BTR-82A moi cung tu Nga!-Hinh-8
 • Belarus tiep nhan lo xe chien dau BTR-82A moi cung tu Nga!-Hinh-9
 • Belarus tiep nhan lo xe chien dau BTR-82A moi cung tu Nga!-Hinh-10
 • Belarus tiep nhan lo xe chien dau BTR-82A moi cung tu Nga!-Hinh-11
 • Belarus tiep nhan lo xe chien dau BTR-82A moi cung tu Nga!-Hinh-12
 • Belarus tiep nhan lo xe chien dau BTR-82A moi cung tu Nga!-Hinh-13
 • Belarus tiep nhan lo xe chien dau BTR-82A moi cung tu Nga!-Hinh-14
 • Belarus tiep nhan lo xe chien dau BTR-82A moi cung tu Nga!-Hinh-15
 • Belarus tiep nhan lo xe chien dau BTR-82A moi cung tu Nga!-Hinh-16
 • Belarus tiep nhan lo xe chien dau BTR-82A moi cung tu Nga!-Hinh-17
Minh Hoàng