Biết gì về Kiểm ngư Việt Nam làm việc bảo vệ chủ quyền biển đảo?

Hùng Dũng -

(Kiến Thức) - Đầu tháng 7, theo báo cáo và những hình ảnh của Hải quân Mỹ, họ đã quan sát thấy sự xuất hiện của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên khu vực Biển Đông.

 • Biet gi ve Kiem ngu Viet Nam lam viec bao ve chu quyen bien dao?
 • Biet gi ve Kiem ngu Viet Nam lam viec bao ve chu quyen bien dao?-Hinh-2
 • Biet gi ve Kiem ngu Viet Nam lam viec bao ve chu quyen bien dao?-Hinh-3
 • Biet gi ve Kiem ngu Viet Nam lam viec bao ve chu quyen bien dao?-Hinh-4
 • Biet gi ve Kiem ngu Viet Nam lam viec bao ve chu quyen bien dao?-Hinh-5
 • Biet gi ve Kiem ngu Viet Nam lam viec bao ve chu quyen bien dao?-Hinh-6
 • Biet gi ve Kiem ngu Viet Nam lam viec bao ve chu quyen bien dao?-Hinh-7
 • Biet gi ve Kiem ngu Viet Nam lam viec bao ve chu quyen bien dao?-Hinh-8
 • Biet gi ve Kiem ngu Viet Nam lam viec bao ve chu quyen bien dao?-Hinh-9
 • Biet gi ve Kiem ngu Viet Nam lam viec bao ve chu quyen bien dao?-Hinh-10
 • Biet gi ve Kiem ngu Viet Nam lam viec bao ve chu quyen bien dao?-Hinh-11
 • Biet gi ve Kiem ngu Viet Nam lam viec bao ve chu quyen bien dao?-Hinh-12
 • Biet gi ve Kiem ngu Viet Nam lam viec bao ve chu quyen bien dao?-Hinh-13