“Bóng ma tàng hình” B-2 sắp có bom GBU-72 nặng 2.300 kg

Google News

Bom phá hầm ngầm GBU-72 có thể tạo ra nguy cơ lớn cho các cơ sở dưới lòng đất của Iran.

 • “Bong ma tang hinh” B-2 sap co bom GBU-72 nang 2.300 kg
 • “Bong ma tang hinh” B-2 sap co bom GBU-72 nang 2.300 kg-Hinh-2
 • “Bong ma tang hinh” B-2 sap co bom GBU-72 nang 2.300 kg-Hinh-3
 • “Bong ma tang hinh” B-2 sap co bom GBU-72 nang 2.300 kg-Hinh-4
 • “Bong ma tang hinh” B-2 sap co bom GBU-72 nang 2.300 kg-Hinh-5
 • “Bong ma tang hinh” B-2 sap co bom GBU-72 nang 2.300 kg-Hinh-6
 • “Bong ma tang hinh” B-2 sap co bom GBU-72 nang 2.300 kg-Hinh-7
 • “Bong ma tang hinh” B-2 sap co bom GBU-72 nang 2.300 kg-Hinh-8
 • “Bong ma tang hinh” B-2 sap co bom GBU-72 nang 2.300 kg-Hinh-9
 • “Bong ma tang hinh” B-2 sap co bom GBU-72 nang 2.300 kg-Hinh-10
 • “Bong ma tang hinh” B-2 sap co bom GBU-72 nang 2.300 kg-Hinh-11
 • “Bong ma tang hinh” B-2 sap co bom GBU-72 nang 2.300 kg-Hinh-12
 • “Bong ma tang hinh” B-2 sap co bom GBU-72 nang 2.300 kg-Hinh-13
 • “Bong ma tang hinh” B-2 sap co bom GBU-72 nang 2.300 kg-Hinh-14
Theo Việt Dũng/An ninh Thủ đô