Cách Mỹ hóa giải lợi thế sân nhà của Hải quân Trung Quốc

Hải quân Trung Quốc có hai lợi thế so với Hải quân Mỹ là nhiều tàu hơn và thế “địa lợi” khi chiến đấu gần nhà; nhưng Mỹ đã có cách để phá lợi thế của đối thủ.

 • Cach My hoa giai loi the san nha cua Hai quan Trung Quoc
 • Cach My hoa giai loi the san nha cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-2
 • Cach My hoa giai loi the san nha cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-3
 • Cach My hoa giai loi the san nha cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-4
 • Cach My hoa giai loi the san nha cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-5
 • Cach My hoa giai loi the san nha cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-6
 • Cach My hoa giai loi the san nha cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-7
 • Cach My hoa giai loi the san nha cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-8
 • Cach My hoa giai loi the san nha cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-9
 • Cach My hoa giai loi the san nha cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-10
 • Cach My hoa giai loi the san nha cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-11
 • Cach My hoa giai loi the san nha cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-12
 • Cach My hoa giai loi the san nha cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-13
 • Cach My hoa giai loi the san nha cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-14
 • Cach My hoa giai loi the san nha cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-15
 • Cach My hoa giai loi the san nha cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-16
 • Cach My hoa giai loi the san nha cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-17
 • Cach My hoa giai loi the san nha cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-18
 • Cach My hoa giai loi the san nha cua Hai quan Trung Quoc-Hinh-19
Tiến Minh