Cách trang chí chiến cơ đặc biệt của phi công Liên Xô trong quá khứ

Theo Nguyễn Tiến/VTC -

Không giống các phi công Anh và Mỹ, phi công Liên Xô thường viết tên những người hỗ trợ tài chính để họ có điều kiện cất cánh trên máy bay của họ.

  • Cach trang chi chien co dac biet cua phi cong Lien Xo trong qua khu
  • Cach trang chi chien co dac biet cua phi cong Lien Xo trong qua khu-Hinh-2
  • Cach trang chi chien co dac biet cua phi cong Lien Xo trong qua khu-Hinh-3
  • Cach trang chi chien co dac biet cua phi cong Lien Xo trong qua khu-Hinh-4
  • Cach trang chi chien co dac biet cua phi cong Lien Xo trong qua khu-Hinh-5
  • Cach trang chi chien co dac biet cua phi cong Lien Xo trong qua khu-Hinh-6
  • Cach trang chi chien co dac biet cua phi cong Lien Xo trong qua khu-Hinh-7
  • Cach trang chi chien co dac biet cua phi cong Lien Xo trong qua khu-Hinh-8
  • Cach trang chi chien co dac biet cua phi cong Lien Xo trong qua khu-Hinh-9
  • Cach trang chi chien co dac biet cua phi cong Lien Xo trong qua khu-Hinh-10