Cách UAV Lancet mới của Nga đối phó với HIMARS

Google News

Quân đội Nga thích ứng với chiến trường rất nhanh, khi UAV tự sát Lancet (Cây thương) với khả năng thông minh tự động tìm kiếm mục tiêu đã được ra mắt và những ngày tươi đẹp của HIMARS đã qua.

 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-2
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-3
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-4
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-5
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-6
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-7
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-8
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-9
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-10
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-11
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-12
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-13
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-14
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-15
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-16
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-17
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-18
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-19
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-20
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-21
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-22
 • Cach UAV Lancet moi cua Nga doi pho voi HIMARS-Hinh-23
Tiến Minh (theo Sohu)