Cận cảnh khinh hạm Nhật vừa hạ thủy đã có khách hàng hỏi mua

Nhật Bản sẽ biên chế thêm khinh hạm tàng hình Mogami lớp 30FFM, sau khi chiến hạm được hạ thủy thành công ở Nagasaki và chuẩn bị thử nghiệm trên biển.

 • Can canh khinh ham Nhat vua ha thuy da co khach hang hoi mua
 • Can canh khinh ham Nhat vua ha thuy da co khach hang hoi mua-Hinh-2
 • Can canh khinh ham Nhat vua ha thuy da co khach hang hoi mua-Hinh-3
 • Can canh khinh ham Nhat vua ha thuy da co khach hang hoi mua-Hinh-4
 • Can canh khinh ham Nhat vua ha thuy da co khach hang hoi mua-Hinh-5
 • Can canh khinh ham Nhat vua ha thuy da co khach hang hoi mua-Hinh-6
 • Can canh khinh ham Nhat vua ha thuy da co khach hang hoi mua-Hinh-7
 • Can canh khinh ham Nhat vua ha thuy da co khach hang hoi mua-Hinh-8
 • Can canh khinh ham Nhat vua ha thuy da co khach hang hoi mua-Hinh-9
 • Can canh khinh ham Nhat vua ha thuy da co khach hang hoi mua-Hinh-10
 • Can canh khinh ham Nhat vua ha thuy da co khach hang hoi mua-Hinh-11
 • Can canh khinh ham Nhat vua ha thuy da co khach hang hoi mua-Hinh-12
Thái Hòa