Cận cảnh S-300 Armenia bị tiêu diệt, cháy trụi khi trúng UAV cảm tử

Theo Bạch Dương/ANTĐ -

Kết quả của cuộc tấn công do máy bay không người lái cảm tử Israel phục vụ quân đội Azerbaijan đó là một hệ thống phòng không S-300 đã bị phá hủy hoàn toàn.

 • Can canh S-300 Armenia bi tieu diet, chay trui khi trung UAV cam tu
 • Can canh S-300 Armenia bi tieu diet, chay trui khi trung UAV cam tu-Hinh-2
 • Can canh S-300 Armenia bi tieu diet, chay trui khi trung UAV cam tu-Hinh-3
 • Can canh S-300 Armenia bi tieu diet, chay trui khi trung UAV cam tu-Hinh-4
 • Can canh S-300 Armenia bi tieu diet, chay trui khi trung UAV cam tu-Hinh-5
 • Can canh S-300 Armenia bi tieu diet, chay trui khi trung UAV cam tu-Hinh-6
 • Can canh S-300 Armenia bi tieu diet, chay trui khi trung UAV cam tu-Hinh-7
 • Can canh S-300 Armenia bi tieu diet, chay trui khi trung UAV cam tu-Hinh-8
 • Can canh S-300 Armenia bi tieu diet, chay trui khi trung UAV cam tu-Hinh-9
 • Can canh S-300 Armenia bi tieu diet, chay trui khi trung UAV cam tu-Hinh-10
 • Can canh S-300 Armenia bi tieu diet, chay trui khi trung UAV cam tu-Hinh-11
 • Can canh S-300 Armenia bi tieu diet, chay trui khi trung UAV cam tu-Hinh-12
 • Can canh S-300 Armenia bi tieu diet, chay trui khi trung UAV cam tu-Hinh-13
 • Can canh S-300 Armenia bi tieu diet, chay trui khi trung UAV cam tu-Hinh-14
 • Can canh S-300 Armenia bi tieu diet, chay trui khi trung UAV cam tu-Hinh-15
 • Can canh S-300 Armenia bi tieu diet, chay trui khi trung UAV cam tu-Hinh-16
 • Can canh S-300 Armenia bi tieu diet, chay trui khi trung UAV cam tu-Hinh-17
 • Can canh S-300 Armenia bi tieu diet, chay trui khi trung UAV cam tu-Hinh-18