Càng đánh càng thua, sao Taliban vẫn quyết tấn công thung lũng Panjshir?

Sau khi Mỹ rút quân vào chiều ngày 30/8, Taliban liền huy động các cuộc tấn công quy mô nhắm vào thung lũng Panjshir - cứ địa của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR). Các cuộc giao tranh đẫm máu đã và đang diễn ra tại đây.

 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-2
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-3
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-4
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-5
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-6
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-7
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-8
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-9
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-10
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-11
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-12
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-13
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-14
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-15
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-16
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-17
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-18
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-19
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-20
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-21
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-22
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-23
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-24
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-25
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-26
 • Cang danh cang thua, sao Taliban van quyet tan cong thung lung Panjshir?-Hinh-27
Theo Việt Hùng/ANTĐ