Căng thẳng Nga - Ukraine leo thang, Kiev sớm nhận xe tăng Mỹ?

Google News

Tạp chí Quốc phòng Ukraine cho biết, Lầu Năm Góc đã "bật đèn xanh" cho việc viện trợ xe tăng chủ lực Abrams cho quốc gia này.

 • Cang thang Nga - Ukraine leo thang, Kiev som nhan xe tang My?
 • Cang thang Nga - Ukraine leo thang, Kiev som nhan xe tang My?-Hinh-2
 • Cang thang Nga - Ukraine leo thang, Kiev som nhan xe tang My?-Hinh-3
 • Cang thang Nga - Ukraine leo thang, Kiev som nhan xe tang My?-Hinh-4
 • Cang thang Nga - Ukraine leo thang, Kiev som nhan xe tang My?-Hinh-5
 • Cang thang Nga - Ukraine leo thang, Kiev som nhan xe tang My?-Hinh-6
 • Cang thang Nga - Ukraine leo thang, Kiev som nhan xe tang My?-Hinh-7
 • Cang thang Nga - Ukraine leo thang, Kiev som nhan xe tang My?-Hinh-8
 • Cang thang Nga - Ukraine leo thang, Kiev som nhan xe tang My?-Hinh-9
 • Cang thang Nga - Ukraine leo thang, Kiev som nhan xe tang My?-Hinh-10
 • Cang thang Nga - Ukraine leo thang, Kiev som nhan xe tang My?-Hinh-11
Trần Trân