Cập nhật về dàn vũ khí phòng không Việt Nam lừng lẫy thế kỷ 21

Khắc Đôn -

(Kiến Thức) - Trong biên chế của Quân đội Việt Nam có một loạt các loại vũ khí phòng không rất hiện đại, trong đó, không ít loại vũ khí từng khiến không quân Mỹ lừng lẫy thế giới ngậm ngùi, kinh sợ.

 • Cap nhat ve dan vu khi phong khong Viet Nam lung lay the ky 21
 • Cap nhat ve dan vu khi phong khong Viet Nam lung lay the ky 21-Hinh-2
 • Cap nhat ve dan vu khi phong khong Viet Nam lung lay the ky 21-Hinh-3
 • Cap nhat ve dan vu khi phong khong Viet Nam lung lay the ky 21-Hinh-4
 • Cap nhat ve dan vu khi phong khong Viet Nam lung lay the ky 21-Hinh-5
 • Cap nhat ve dan vu khi phong khong Viet Nam lung lay the ky 21-Hinh-6
 • Cap nhat ve dan vu khi phong khong Viet Nam lung lay the ky 21-Hinh-7
 • Cap nhat ve dan vu khi phong khong Viet Nam lung lay the ky 21-Hinh-8
 • Cap nhat ve dan vu khi phong khong Viet Nam lung lay the ky 21-Hinh-9
 • Cap nhat ve dan vu khi phong khong Viet Nam lung lay the ky 21-Hinh-10
 • Cap nhat ve dan vu khi phong khong Viet Nam lung lay the ky 21-Hinh-11
 • Cap nhat ve dan vu khi phong khong Viet Nam lung lay the ky 21-Hinh-12
 • Cap nhat ve dan vu khi phong khong Viet Nam lung lay the ky 21-Hinh-13
 • Cap nhat ve dan vu khi phong khong Viet Nam lung lay the ky 21-Hinh-14
 • Cap nhat ve dan vu khi phong khong Viet Nam lung lay the ky 21-Hinh-15
 • Cap nhat ve dan vu khi phong khong Viet Nam lung lay the ky 21-Hinh-16
 • Cap nhat ve dan vu khi phong khong Viet Nam lung lay the ky 21-Hinh-17
 • Cap nhat ve dan vu khi phong khong Viet Nam lung lay the ky 21-Hinh-18