Chân dung 16 Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ trước tới nay

Trong lịch sử hình thành và phát triển, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có tổng cộng 16 Đại tướng, mới đây nhất là Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, được thăng quân hàm lên Đại tướng ngày 12/7/2021.

 • Chan dung 16 Dai tuong Quan doi Nhan dan Viet Nam tu truoc toi nay
 • Chan dung 16 Dai tuong Quan doi Nhan dan Viet Nam tu truoc toi nay-Hinh-2
 • Chan dung 16 Dai tuong Quan doi Nhan dan Viet Nam tu truoc toi nay-Hinh-3
 • Chan dung 16 Dai tuong Quan doi Nhan dan Viet Nam tu truoc toi nay-Hinh-4
 • Chan dung 16 Dai tuong Quan doi Nhan dan Viet Nam tu truoc toi nay-Hinh-5
 • Chan dung 16 Dai tuong Quan doi Nhan dan Viet Nam tu truoc toi nay-Hinh-6
 • Chan dung 16 Dai tuong Quan doi Nhan dan Viet Nam tu truoc toi nay-Hinh-7
 • Chan dung 16 Dai tuong Quan doi Nhan dan Viet Nam tu truoc toi nay-Hinh-8
 • Chan dung 16 Dai tuong Quan doi Nhan dan Viet Nam tu truoc toi nay-Hinh-9
 • Chan dung 16 Dai tuong Quan doi Nhan dan Viet Nam tu truoc toi nay-Hinh-10
 • Chan dung 16 Dai tuong Quan doi Nhan dan Viet Nam tu truoc toi nay-Hinh-11
 • Chan dung 16 Dai tuong Quan doi Nhan dan Viet Nam tu truoc toi nay-Hinh-12
 • Chan dung 16 Dai tuong Quan doi Nhan dan Viet Nam tu truoc toi nay-Hinh-13
 • Chan dung 16 Dai tuong Quan doi Nhan dan Viet Nam tu truoc toi nay-Hinh-14
 • Chan dung 16 Dai tuong Quan doi Nhan dan Viet Nam tu truoc toi nay-Hinh-15
 • Chan dung 16 Dai tuong Quan doi Nhan dan Viet Nam tu truoc toi nay-Hinh-16
Trần Trân